گروه مترجمي زبان روسي دانشگاه مازندران

شنبه دهم تیر ۱۳۹۱
ن : Света

آموزش زبان روسی - قسمت هشتم

فقط یه چیزی باید بگم

این که مثال هایی که براتون زدم صدا نداره!

و این کارو برای شما خیلی سخت میکنه توی یادگیری تلفظ کلمه ها!

موفق باشید!

برید به ادامه مطلب...:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی
:: برچسب‌ها: تلفظ کلمات روسی


دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰
ن : Света

آموزش زبان روسی - قسمت هفتم

ببخشید که دیر شروع کردم به تدریس.

امروز میخوام یه نکته ای رو توی زبان روسی بهتون بگم.

توی زبان روسی یه هجا از کلمه با فشار بیشتری نسبت به بقیه هجاها تلفظ میشه.یه علامتی وجود داره که بهش میگن اودارنیه . ударение

به تلفظ این کلمات خوب دقت کنید:

ýтро   -   Кáрта   -   Гóрод  -   Завóд

به این نکته هم توجه کنید که اگه علامت اودارنیه روی حرف  оنباشه این حرف صدای آ میده.

و همینطور حرف е که اگه اودارنیه نداشته باشه صدای ای میده.

و این نکته هم یادتون باشه که حرف ё همیشه اودارنیه روی خودشه.

توی قسمت بعدی مکالمه کوتاه رو بهتون یاد میدم.

موفق باشید.:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی
:: برچسب‌ها: تلفظ کلمات روسی ударение


چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰
ن : Света

آموزش زبان روسي - قسمت ششم

امروز چند تا نكته براي خواندن كلمه بهتون ميگم.

در زبان روسي هم حروف بي صداي سخت وجود داره هم حروف بي صداي نرم.اكثر حروف بي صدا ممكنه هم سخت تلفظ بشن و هم نرم.

تلفظ سخت و نرم اين حروف بسته به حروف صدادار بعد از اونا داره.

هنگام تلفظ حروف بي صداي نرم،قسمت وسط زبان،بالا ميره.

۱. حروف بي صدا قبل از حروف صدادار а - о - у - э - ы سخت تلفظ ميشن.

۲. حروف بي صدا قبل از حروف صدادار е - ё - ю - и - я - ь نرم تلفظ ميشن.

به اين مثال ها خوب توجه كنين.

Мел به معني جاي كم عمق رودخانه

Мель به معني گچ

Ров به معني خندق

Рёв به معني نعره

Суда به معني كشتي ها

Сюда به معني به اينجا

Ест به معني غذا مي خورد (فعل - سوم شخص مفرد )

Есть به معني بودن - هستن

به خاطر داشته باشيد :

در زبان روسي حروف بي صداي ж - ш - ц هميشه سخت تلفظ ميشن.

Машина به معني ماشين

Жизнь به معني زندگي

و حروف بي صداي ч - щ هميشه نرم تلفظ ميشن.:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی


شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰
ن : Света

آموزش زبان روسي - قسمت پنجم

امروز باهم روي ۱۳ حرف آخر و صداهاشون كار ميكنيم.

حرف Уу : همون صداي او توي فارسي رو ميده.مثال :

 Улица به معني خيابان ، Усы به معني سبيل

حرف Фф : صداي ف در زبان فارسي.مثال :

Фабрика به معني كارخانه

حرف Хх : صداي خ در زبان فارسي.مثال :

Хлеб به معني نان  ، Художник به معني هنرمند ، نقاش

حرف Цц : صداي تس كه در زبان فارسي وجود نداره.همه مثال هايي كه براش ميزنن ، كلمه عطسه توي زبان فارسي هست.مثال :

Цвет به معني رنگ ، Цирк به معني سيرك

حرف Чч : صداي چ در زبان فارسي.مثال :

Чай به معني چاي ، Чайка به معني پرستو ، مرغ دريايي

حرف Шш : صداي ش در زبان فارسي.مثال :

Шахтёр به معني معدنچي ، Школа به معني مدرسه

حرف Щщ : صداي ش تشديد دار كه در زبان فارسي نيست.مثال :

Щётка به معني درخت برس ، شانه ، Щедрость به معني سخاوت

حرف Ъъ : نشانه سختي.مثال :

*نكته : هيچوقت اول كلمه نمياد.فقط وسط كلمه.مثل اينه كه يه كلمه اي رو نصف ميكنه.

Объект به معني موضوع

حرف Ыы : صداي اي سخت كه از ته حلق در مياد.مثال :

* نكته : اول كلمه نمياد.

Пыл به معني آتش ، حرارت

حرف Ьь : نشانه نرمي.مثال :

* نكته : اول كلمه نمياد.بعد هر حرفي كه اومد بايد اون حرف و نرم تلفظ كنيم.به ۲ تا مثالي كه زدم با دقت گوش كنيد.

Брат به معني برادر ، Брать به معني گرفتن ، برداشتن

حرف Ээ : صداي اِ در زبان فارسي.مثال :

Экзамен به معني امتحان ، Эгоизм به معني خودخواهي

حرف Юю : صداي يو .مثال :

Юбка به معني دامن ، Юность به معني جواني

حرف Яя : صداي يا .مثال :

Яблоко به معني سيب ، Язык به معني زبان

حروف الفباي زبان روسي تموم شد.موفق باشيد.:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی


شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰
ن : Света

آموزش زبان روسي - قسمت چهارم

امروز باهم روي ۱۰ حرف و صداهاشون كار ميكنيم.

حرف Йй : همون صداي ي توي فارسي رو ميده.مثال :

 Йод به معني يد ، Йога به معني يوگا

* نكته : حرف Й هيچوقت اول كلمه نمياد،و فقط اول كلمه هايي كه از زبان هاي ديگه گرفته شدن مياد،و اين كلماتم تعدادشون كمتر از ۱۰ تا كلمه هست.

حرف Кк : صداي ك در زبان فارسي.مثال :

Кабачок به معني كدو ، Кино به معني سينما

حرف Лл : صداي ل در زبان فارسي.مثال :

Лампа به معني چراغ،لامپ  ، Лес به معني جنگل

حرف Мм : صداي م در زبان فارسي.مثال :

Магазин به معني مغازه ، Мать به معني مادر

حرف Нн : صداي ن در زبان فارسي.مثال :

Надежда به معني اميد ، Няня به معني پرستار

حرف Оо : صداي اُ در زبان فارسي.مثال :

Обед به معني نهار ، Очки به معني عينك

حرف Пп : صداي پ در زبان فارسي.مثال :

Пальма به معني درخت نخل ، Пчела به معني زنبور عسل

حرف Рр : صداي ر در زبان فارسي.مثال :

Рыба به معني ماهي ، Россия به معني روسيه

حرف Сс : صداي س در زبان فارسي.مثال :

Сад به معني باغ ، Сыр به معني پنير

حرف Тт : صداي ت در زبان فارسي.مثال :

Тётя به معني خاله،عمه ، Тетрадь به معني دفتر

بقيه حروف رو توي قسمت بعدي بهتون ميگم.موفق باشيد.:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی


چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰
ن : Света

آموزش زبان روسي - قسمت سوم

امروز باهم روي حروف و صداهاشون كار ميكنيم.چون تعداد حروف زياده،امروز فقط براي ۱۰ تا حروف مثال ميزنم.

حرف اول Аа : همون صداي آ توي فارسي رو ميده.مثال :

 Адрес به معني آدرس ، Автобус به معني اتوبوس

حرف Бб : صداي ب در زبان فارسي.مثال :

Банк به معني بانك ، Борьба به معني نبرد،پيكار

حرف Вв : صداي و در زبان فارسي.مثال :

Вечер به معني عصر،شب  ، Врач به معني پزشك

حرف Гг : صداي گ در زبان فارسي.مثال :

Год به معني سال ، Город به معني شهر

حرف Дд : صداي د در زبان فارسي.مثال :

Да به معني بله ، Дом به معني خانه

حرف Ее : صداي ي در زبان فارسي.مثال :

Егоза به معني مارمولك ، Если به معني اگر

حرف Ёё : صداي يو در كلمه يونجه در زبان فارسي.مثال :

Ёлка به معني درخت كاج ، Ёмкость به معني گنجايش،ظرفيت

حرف Жж : صداي ژ در زبان فارسي.مثال :

Жизнь به معني زندگي ، Журнал به معني مجله،ژورنال

حرف Зз : صداي ز در زبان فارسي.مثال :

Здесь به معني اينجا ، Завод به معني كارخانه

حرف Ии : صداي اي در زبان فارسي.مثال :

Инженер به معني مهندس ، Иногда به معني گاهي،گاهي وقتها

بقيه حروف رو توي قسمت هاي بعدي بهتون ميگم.موفق باشيد.:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی


شنبه دوم مهر ۱۳۹۰
ن : Света

آموزش زبان روسي - قسمت دوم

Русский Алфавит

حروف الفباي توي شكل رو از چپ به راست بخونيد.

امروز حروف الفبای روسی رو باهم یاد میگیریم.

تلفظ الفباي روسي رو از اينجا دانلود كنيد.

گفتم که الفبای روسی از ۳۳ حرف تشکیل شده که ۱۰ تای اونا واکه ۲۰ تا همخوان ۱ نیم واکه و ۲ نشانه سختی و نرمی هستند.

واکه ها (حروف صدادار ) شامل حروف : Аа - Ее - Ёё - Ии - Оо - Уу - Ы - Ээ - Юю - Яя

همخوان ها (حروف بي صدا ) شامل : Бб - Вв - Гг - Дд - Жж - Зз - Кк - Лл - Мм - Нн - Пп - Рр - Сс - Тт - Фф - Хх - Цц - Чч - Шш - Щщ

نيم واكه شامل : Йй

و نشانه هاي سختي و نرمي شامل : Ь - Ъ هستند.

حروف صدادار به دو دسته زنگدار و بي زنگ تقسيم ميشن.و بعضي از اين حروف مركب از ۶ جفت هستند كه در شرايط خاصي به هم تبديل ميشن.جفت ها شامل:

Бб = Пп   Вв = Фф   Гг = Кк   Дд = Тт   Жж = Шш   Зз = Сс

مثال ميزنم كه منظورمو بفهمين.توي زبان روسي به چاقو ميگن نوش.Нож

اگه حرف آخر كلمه رو دقت كنيد حرف ‍ژ نوشته شده.ولي چون آخر كلمه هست ژ به ش تبديل شده.

پس حروف Бб - Вв - Гг - Дд - Жж - Зз در آخر كلمات به جفت خودشون كه براتون نوشتم تبديل ميشن.

بعدا براتون اين موضوع رو بيشتر توضيح ميدم.فعلا تا همينجا بدونيد كافيه.روي حروف الفبا كار كنيد كه خوب حرفا و صداهاشونو ياد بگيريد.:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی


دوشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۰
ن : Света

آموزش زبان روسی - قسمت اول

Во имя Аллаха

به نام خدا

اين اولين مطلب در مورد زبان روسي هست كه مينويسم.و تصميم گرفتم كه زبان روسي رو آموزش بدم!

اميدوارم كه شما هم راضي باشيد و هم بتونيد ازش استفاده كنيد.

يه نكته اي رو از اول بگم.اينكه هر كلمه جديد روسي رو كه توي نوشته هام ميارم با تلفظ هست.يعني با كليك روي اون كلمه ميتونيد صداش رو دانلود كنيد.

الفباي زبان روسي 33 حرف داره كه به چند تا بخش تقسيم ميشه.به الفباي زبان روسي سيريليك گفته ميشه.

براي اين پست فكر ميكنم كافي باشه.

توي قسمت بعدي الفباي زبان روسي و بخش هاشو توضيح ميدم.

منتظر نظراتون هستم.:: موضوعات مرتبط: آموزش روسی